Regler för sex Mitt

Tidsplan och regler inför nästa iksdagsval

2020.05.20 14:59 Alweglim Tidsplan och regler inför nästa iksdagsval

I denna tråd finns all information om när och hur iksdagsval 4 kommer gå till.

Tidsplan

Onsdag den 3 juni

Sista dagen för partierna att lämna in kandidatlistor till Triumviratet.

Torsdag den 4 juni

Sista dagen för partierna att lämna in valmanifest till Triumviratet. Sista dagen för kandidater att bekräfta sin kandidatur. Sista dagen för kandidater att registrera namn och faceclaim hos Triumviratet.

Fredag den 5 juni

Den sista MOOP:en innan valet. Valrörelsen startar på IksdagenValrorelse. Regler för valkampanjande finns nedan.

Lördag den 13 juni

MSVT:s stora partiledardebatt påbörjas.

Onsdag den 17 juni

Partiledardebatten avslutas.

Fredag den 19 juni

Valrörelsen avslutas. Inget kampanjande efter utsatt tid kommer räknas.

Söndag den 21 juni

Triumviratet räknar röster och presenterar ett valresultat.

Regler

Valet är simulerat, vilket betyder att inga riktiga personer röstar. Valresultatet genereras istället med hjälp av den formel vi använt i tidigare val. Hur aktiva partierna är i valkampanjerna, hur välskrivna deras manifest är, hur genomtänkt deras kampanj är, hur partiledarna sköter sig i partiledardebatten och tidigare opinionsundersökningar är vad som huvudsakligen kommer avgöra valet.
Mandatfördelning och övriga regler kommer så långt som möjligt efterlikna det verkliga systemet. Det totala antalet mandat kommer vara 19, varav 15 fasta och 4 utjämningsmandat.
Valkretsar - I detta valet kommer vi ha fem valkretsar. Dessa valkretsar har skapats genom att slå samman 5-6 irl-valkretsar. Nedan är en tabell som förklarar hur irl-valkretsarna slagits samman för att skapa våra fem valkretsar.
Valkrets Ingående län (valdistrikt) Antal röstberättigade Antal fasta mandat
Norra Sverige Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län 1 117 653 2
Skåneland Blekinge län, Hallands län, Malmö kommun, Skåne läns västra, Skåne läns södra, Skåne läns norra och östra 1 344 275 3
Östra Sverige Örebro län, Östergötlands län, Södermanlands län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län 1 367 375 3
Västra Götaland Göteborgs kommun, Västra Götalands läns västra, Västra Götalands läns norra, Västra Götalands läns södra, Västra Götalands läns östra, Värmlands län 1 469 999 3
Mälardalen Stockholms kommun, Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Gotlands län 2 156 151 4
Kandidatlistor - Partierna måste lämna in en kandidatlista för varje valkrets senast den 3 juni. En kandidat får ställa upp i hur många valkretsar som helst, men partierna har alltså möjlighet att göra olika listor i de olika valkretsarna om de vill. Kandidaterna som står måste kandidatlistorna måste själva bekräfta att de tänker ställa upp senast den 4 juni.
Mandat och kandidater - Mandaten ägs av den enskilda ledamoten. Vill denna byta parti följer mandatet med. Partiledare får inte frånta en ledamot sitt mandat. Triumviratet får frånta ledamöter sina mandat och återföra dem till partiet om en ledamot blir inaktiv eller synnerliga skäl föreligger.
Valmanifest - Ska lämnas in senast den 4 juni. Bör förklara vilka frågor partiet vill fokusera på i den kommande mandatperioden. Ett manifest med bra innehåll och snyggt utseende lockar många väljare.
Partiledardebatten - Pågår mitt i valrörelsen. Här kommer partiledarna få föra fram sina åsikter i flera utvalda frågor och försöka locka väljare.
Namn och faceclaim - Alla som ställer upp måste hitta på ett namn (för- och efternamn) som de kan ha i canon. Detta är det namn som bör användas på iksdagen, media, andra offentliga sammanhang och som tag på vår discordserver. Medlemmar får även gärna ha ett faceclaim, men det är inget krav.

Regler för valkampanjande

Alla inlägg i valkampanjen ska göras på subredditen IksdagenValrorelse och märkas med #Iksdagenval4 i titeln. Alla inlägg ska också märkas med en flair för den valkretsen inlägget sker i, eller en annan flair om inlägget är nationellt. Varje kandidat får göra totalt 6 inlägg på lokal nivå och totalt 1 inlägg på regional nivå. De sex inläggen får fördelas fritt mellan våra 29 valdistrikt (alltså våra 29 irl-valkretsar) och det regionala inlägget sker i en utvald valkrets (alltså en av våra fem valkretsar), men alla inlägg varje spelare gör måste vara i en valkrets där spelaren ställer upp. För att visa i vilken valkrets inlägget sker är det viktigt att ni märker ert inlägg med en flair. Inläggen kommer bedömas efter kvalitet, så se till att ni använder era inlägg väl.
Inlägg i kampanjen kan bestå av allt från valaffischer till torgmöten. Som tumregel kan ni tänka att det som händer i inlägget hade kunnat hända i verkligheten. Om ni är osäkra på om er idé kan fungera som ett kampanj-inlägg är det bara att kontakta Triumviratet.
submitted by Alweglim to iksdagen [link] [comments]


2018.11.28 12:38 Senpai_Tv Curriculum Vitae (CV) - Sebastian E. Florentz

Grafisk originaltitel: https://www.patreon.com/posts/sebastian-22967316
Mitt namn är Sebastian Eriksson Florentz.
Min bakgrund påminner delvis om en av mina ledstjärnor i narkotikakunskap och genomgripande förståelse för psykofarmakologin, Dr.Carl Hart.
När jag var liten hade jag allt; släkt, vänner, familj, husdjur. T.om. en fågel vid ett tillfälle vill jag minnas.
Ena till det andra så har jag under hela mitt vuxna liv (12-28) levt tillsammans med en individ eller med egna erfarenheter kring substans-bruk och olika beroenden.
Sedan barnsben tog jag gärna minsta möjlighet till att lära mig, spekulera och fråga om till synes udda saker och se vissa korrelationer ingen tycktes märka av. Det har fallit mig naturligt att läsa böcker, dokument, journaler ända till enkla pamfletts.
De åren min mor led av fysiologiska åkommor (cancer bland annat.) behandlades hon med starka mediciner som så småningom började att ta sin tull både fysiskt och psykiskt mentala hälsa började svikta allt mer. Det första märkbara var torgskräcken(social fobi) med paranoia som ledde vidare till isolering där rädsla och skam blev vardag. Konsekvent leder detta till ett opioidberoende(överkonsumtion av läkemedel var återkommande problematik) som dock doldes ganska väl de första åren.
Utbrott, paranoia, rädsla, isolering, projicering och självdestruktivt beteende.
En självklarhet för mig är därför konsekvent att jag vill och söker att lära mig allt jag kommer över kring mental ohälsa, fysiologisk, farmakologisk, psykoterapeutisk och psykiatrisk kunskap.
Mitt mål i livet har varit enkelt; hålla denna individ vid liv tills jag blir smart nog att förstå och ultimat bota vad som var fel.
Sedan jag var liten i de mindre charmiga områdena i Norrköping har jag sett hur det ser ut i "botten" av det Svenska samhället, jag har inte upplevt nära inpå så mycket eller så otäckt som någon annan, det påstår jag verkligen inte.
Men jag har sett genom objektivlinsen "Anhörig" som senare blev "Anhörig - till missbrukare" i hela mitt liv, vilket jag tror ger mig avsevärt viktigt perspektiv i sakfrågan och framtidens behövliga vårdreform.
Via min resa så har jag fastslagit att evidens och kunskap är svaret på brott och fattigdom - bör inte ses med samma ögon som det gör idag där vi slår "hårt mot hårt".
Brott fanns långt före och långt efter att vi införde restriktiv modell under 1980talet.
Vissa argumenterar att narkotikabruk leder till brott, där vill jag argumentera enkelt att ekonomiska ojämlikheter, förutsättningar, status, pengar och även i vissa fall spänningen att utföra brottet är vad som till viss del tycks driva kriminalitet i grund och botten.
När jag snattade som tonåring så var det inte för att betala för något missbruk, det var pengar el. status. Substansmissbruk skapar inte kriminalitet, andra faktorer gör.
"Crack and meth are the same. The revolving laws are not." - Dr. Carl Hart

Fakta:

Det är ett faktum att 80 - 90% av de som använder illegal narkotika alltså av de som idag använder illegal narkotika så är det blott 10% som har ett destruktivt substansbruk.
Låt det smälta in. Tänk på våra lagar och regler vi har i Sverige. Tänk på de 100 000 fallen per år som är narkotikafall.
90% involverar allt från "Jonte" på macken till "Merkel" som är President och sedan har vi de 10% med destruktivt bruk som vi vet hur man kan motverka, nu även "bota".

Så, vart kommer skräcken för narkotikaberoende ifrån?

Jo, man drog en koppling mellan experiment på 1960 och 1970talet som fungerade såhär:
En råtta i tom bur med blott en spak, drar råttan i spaken får den kokain. Inte långt efter så dör råttan av överdosering.
Problemet med detta test var som vi idag förstår är ensamhet, isolering och tristess.
Så, testet gjordes senare om - vad händer när man erbjuder råttan ett alternativ till kokainet?
De erbjöd råttan andra alternativ att välja på; en sexuellt kompatibel partner och andra alternativ till substansen (kokainet). Med detta så överdoserade råttorna inte längre.
Nyligen gjorde Dr.Carl Hart ett liknande experiment - men med en Twist.
Han tog in missbrukare från gatan - ja, DSM-V (läkemedelsverkets diangnos för missbruk) missbrukare.
Dr.Carl Hart gav missbrukarna möjlighet att följa med till labbet där fick missbrukaren sedan välja mellan 5 dollar eller en lina kokain av högre värde än så.
Resultatet var att 50% tog "hiten" och 50% valde pengarna. Med detta kan vi fastslå att ett så litet alternativ till substansen kan hålla missbrukaren (användaren) från att bruka.
Dr.Carl Hart gjorde sedan detta med rökare av Kokain, åter igen under DSM-V missbrukardiagnos. Samma sak, i labbmiljö, men nu har de istället att välja på 25 dollar eller att röka kokain, igen. Av högre värde än kontanterna.
Föga förvånande så var resultatet att en avsevärd majoritet valde pengarna över substansen. Igen, detta är "missbrukare" under diagnos.
Precis som djuren - attraktiva alternativ sänker dramatiskt narkotikabruket i samhället.

Så, vad kan vi göra nu med direkt och enorm påverkan?


"No stigma, no marginallization, no criminalization" - Dr.Carl Hart

Som samhälle kan vi börja redan idag.

Vi måste vara ärliga och öppna med vad vi brukar, på så sätt så sjunker även bruket drastiskt över tid i samhället - reducerad stigma leder till minskat behov av att berusa sig för att bemöta stigman. Vi måste också omgående börja att utbilda samhällets individer om substanser, vilket vi gör genom att agera efter ovan påstående bland annat, men också att acceptera substanser för vad dem är istället för att hantera dem under ett generaliserande begrepp likt "knark" eller "narkotika".
Vad vi kan göra istället för att lära ut - som vi gör idag - att "Heroin dödar massor och är skitläskigt" så kan vi förklara det enkelt:
70% av Heroinöverdoser är på grund av att andra substanser är involverade väldigt ofta benzodiazepiner eller etanol. Var vaksam över vilka substanser du kombinerar.
📷
Istället för att använda oss av narkotika som en protagonist;
"Heroin DÖDAR PÅ LÖPANDE BAND!!"
Så kan vi istället använda det som lärdom och samhällsbildning;
"Vid opioidbruk, kombinera det då inte med andra lugnande preparat såsom rusmedlet alkohol eller bensodiazepiner." "Det kan leda till överdosering och i vissa fall även dödsfall." "Känner du av någon av följande biverkningar kontakta vården eller ta Naloxon."
Något sådant.
Vi har alltid haft droger i alla samhällen fram till 1900-talet bestämde vi oss att försöka bemöta substansbruk med kriminalisering för att försöka minska det totala bruket och många försöker även uppnå en utopi av ett Narkotikafritt Samhälle(något som är omöjligt i praktiken). Något vi nu vet är att det har förödande och inhumana konsekvenser, narkotikadödligheten är högre än någonsin.
Inte nog med allt ovan så agerar vi som samhälle på väldigt farliga sätt med väldigt farliga saker, vi kör motorfordon, flyger flygplan, vi röker tobak, vi har sex, vi klättrar i berg, campar och vi dricker alkohol.

Too long, did'nt read:

Det var nu länge sedan jag var nybörjare (klassar mig själv fortfarande som "amatör") och försökte hjälpa till så gott man kunde på individuell nivå, att vi tillsammans har kommit så djäkla långt glädjer mig oändligt.
Målet är dock det samma som när jag skrev min första Tweet, målet är fortfarande att hjälpa människor genom att förbättra förutsättningar och öka kunskapen i min omgivning.
📷
Nio av tio brukare av idag illegala substanser utvecklar aldrig ett problematiskt bruk. - Dr. Carl Hart & PhD. Julian Buchanan
Substanserna är inte vad vi bör förakta - villigt godtrogna makthavare och kriminalisering inom vården är vad som är en fara.
Hoppas ni fått ut något av att läsa detta. Tack för er tid.
Varma hälsningar Sebastian Eriksson Florentz Hobbyforskare och samhällsdebattör facebook.com/SebastianFlorentz twitter.com/DisclosedTW instagram.com/sebastianflorentz linkedin.com/in/sebastian-e-florentz-14708782 https://www.reddit.com/SebastianFlorentz
submitted by Senpai_Tv to SebastianFlorentz [link] [comments]


2016.06.29 11:32 armandur Är vändtia för tråkigt, sjuan för enkelt, och tar Chicago för lång tid att spela? Då kan Supergurka vara spelet för dig!

Supergurka eller 22
Vad är nu detta? Jo, ett helt nytt kortspel. Du som spelar Gurka (ett gammalt klassiskt kortspel) kommer att känna igen dig. Det hela går ut på att ha det lägsta kortet kvar på slutet . En av finesserna med spelet är att man kan lägga flera kort.
Texten är ursprungligen publicerad i tidskriften The Playing Card, nr 3 2007, som ges ut av International Playing-Card Society (IPCS). En publikation som i huvudsak vänder sig till samlare av spelkort, men som även tar upp en del kortspel. Författare till den engelska versionen av ”22” är John McLeoud.
Texten är översatt och omarbetad av undertecknad.
Regler
Antal spelare 2-6 (det går att spela med flera lekar, beräkna ungefär 1 kortlek/ 4 spelare).
En vanlig kortlek utan joker används, rangordningen är den vanliga med esset högst, sedan kungen osv ner till tvåan.
Spelets idé: Att sitta med lägst kort kvar på handen (eller i varje fall att minst en annan spelare har ett högre kort).
Man drar om given, högst ger.
I första rundan delas 7 kort ut.
Man får titta på korten och om man vill så får man byta hur många som helst (0-7). Här finns dock ett undantag, man får bara byta så många som finns kvar i talongen (kastade kort används inte) vilket innebär att flera spelare kanske inte kan byta kort.
När man spelar måste man alltid se till att ha ett kort kvar på handen.
Spelare till vänster om given startar spelet med ett kort eller flera, men då måste de vara lika t. ex. 7-7-7. Var och en måste sedan lägga lika många kort som den som först spelade. När man spelar på korten finns två möjligheter:
  1. Spela lika högt eller högre än den som lade innan.
  2. Om du inte kan (eller inte vill) slå över, måste du spela dina lägsta kort.
När alla har spelat på i en runda, är det den som lagt högst kort som spelar ut i nästa. Har flera lagt lika högt är den högst som la det senaste kortet.
Denne får nu spela ett kort eller flera om de är lika.
Förklaring till att spela lika högt eller högre Det är bara den första spelare i varje omgång som spelar lika höga kort. Kvarvarande spelare måste sedan matcha varje kort med ett lika högt eller högre. Exempel. På 7-7 Kan du spela D-7 eller Kn-8.
Om den första spelaren, lägger 5-5-5 och nästa Kn-7-6 kan den tredje t. ex. spela K-7-7. Kungen slår knekten, sjuan är lika med sjuan och den andra sjuan slår sexan.
Men observera, om du inte kan matcha alla kort, så måste du spela dina lägsta. Antag att första spelaren spelar 5-5-5 näste spelare 10-9-7 och du sitter med K-K-6-3-3-2-2 Nu måste du spela dina lägsta kort 3-2-2 eftersom du inte kan matcha alla tre korten av 10-9-7.
Ytterligare ett exempel. Förste spelaren spelar 10-10, näste kommer inte över utan spelar 3-2. Tredje spelaren måste nu komma över 10-10 (inte 3-2) med sina två kort. Man skall alltså slå de högsta spelade korten i varje omgång.
Visning
När alla har ett kort kvar vidtar visning. Den som sitter med högst kort kvar har förlorat omgången. Detta kort skall behållas av spelaren, uppvänt, för att markera poängen. Esset räknas i detta fall som elva, honnörerna som tio och alla andra kort efter deras siffervärde.
Vinnare och förlorare
Förloraren blandar och ger nästa omgång. Antal kort bestäms av förlorarens poäng. Har han förlorat med en femma delas fem kort ut till varje spelare. Hade han ett ess, så delas elva kort ut.
Flera spelare kan förlora samtidigt. Då drar man om given mellan dessa och högst ger. Förlorarna behåller sina kort för att markera poängen.
Det kan även inträffa om förloraren haft ett högt kort att korten inte räcker till. Antag att sex spelare deltar. Första omgången förlorades med en dam. Nu skall alla egentligen ha tio kort var (totalt 60), men det finns det inte kort till. I detta fall delar man ut 8 kort till alla (totalt 48) så det blir tre över att byta med (tre? Ja, förlorarens dam ska ligga uppe för att markera poängen).
En spelare som kommer till 22 eller mer har förlorat och är ute ur spelet. Kvarvarande spelare fortsätter att spela tills endast en spelare återstår, vinnaren! Ibland händer att det att alla kvarvarande spelare passerar 22 samtidigt. Då kan man antingen betrakta alla dessa som vinnare eller räkna den som har minst poäng som totaltsegrare.
Speltips
En mix av låga och höga kort är bra, försök därför att byta bort mellankorten.
Höga par, trissar och fyrtal är bra för att kunna driva ut motståndarnas låga kort. I vissa fall kan det t.o.m. vara bättre att lägga sitt lägsta för att i ett senare skede kunna spela en hög triss (i st. f. ett par).
Håll koll på vilka kort som markerar poängen. Ligger där t. ex. flera ess så stiger kungar och damer i värde.
Slutord
Spelet är i den amerikanska versionen döpt till ”22” men jag föreslår att vi hädanefter kallar spelet: Supergurka.
Spelet har stora likheter med det polska och skandinaviska spelet Gurka, Finländska Mätäpesä och svenska Kryp-Kille.
Skalar man bort några regler, ja då blir spelet identiskt med Gurka.
Att spela ”sekvenser” med korten tillför en spännande dimension till det i mitt tycke något tråkiga Gurka. Prova Super-Gurka, du kommer inte att bli besviken!
Johan Pettersson, Härnösand 090707
submitted by armandur to sweden [link] [comments]


2015.02.04 16:36 Cocktus Tvinga inneboende/andrahandsboende att städa/flytta ut?

Frågar åt en kompis som verkligen är på sista strået nu. Hon är inneboende hos en tjej som är trevlig och sköter sig. Det finns också ett par som bor i ett annat rum. Paret är nu på uppsägningstid eftersom de har hittat annat boende, de har därför bestämt sig för att helt sluta städa/diska efter sig trots att detta ingår i deras regler. De spelar även musik högljutt på kvällar trots att de säger till att de ska sänka, och har så högljutt sex halva nätterna att hon knappt kan sova längre.
Finns det något de kan göra för att få ut dem snabbare? Mitt tips skulle vara en massa passiv-aggresiv bullshit som att stapla in disk i deras rum och byta wifi-lösenord och sånt. men risken vid det är ju att de gör samma sak tillbaka. Ideer? tips?
submitted by Cocktus to sweden [link] [comments]