Relationer bok

Franske författaren Gabriel Matzneff skrev och talade under årtionden om sina sexuella relationer med minderåriga men utreds först nu av polis, bok av Vanessa Springora som förfördes av Matzneff när hon var 13 år gammal väcker debatt om hur fransk kulturelit skyddar personer som

2020.01.27 09:50 nyhetsbubbla Franske författaren Gabriel Matzneff skrev och talade under årtionden om sina sexuella relationer med minderåriga men utreds först nu av polis, bok av Vanessa Springora som förfördes av Matzneff när hon var 13 år gammal väcker debatt om hur fransk kulturelit skyddar personer som

Franske författaren Gabriel Matzneff skrev och talade under årtionden om sina sexuella relationer med minderåriga men utreds först nu av polis, bok av Vanessa Springora som förfördes av Matzneff när hon var 13 år gammal väcker debatt om hur fransk kulturelit skyddar personer som submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2019.07.14 11:40 pehrs En liten guide i 10 steg för att må riktigt riktigt dåligt

Känner du att du börjar må lite bra så här i sommartider? Att livet känns lite lättare än vanligt? Oroa dig inte, du har nog bara råkat få lite endorfiner i onödan. Det är lätt hänt på sommaren. Därför kommer här en guide i 10 steg till hur du säkerställer att du blir passiviserad och mår riktigt riktigt dåligt lagom till att hösten och mörkret smyger in.

Steg 1: Minimera fysisk aktivitet
Se till att du rör dig så absolut lite som möjligt. Bästa är om du kan hålla dig till din säng. Sov, ät, arbeta och ha din fritid i sängen. Fysisk aktivitet triggar igång belöningssystemet i hjärnan. Så lite som 5 minuters promenad ökar välbefinnande i upp till ett dygn. Uber Eat finns för att du skall slippa det.

Steg 2: Sov som en skiftarbetare
Se till att förskjuta sömnen flera timmar varje natt. Bäst är om du kan sova över stora delar av dygnets ljusa timmar, och vara aktiv på natten, för då får du också möjlighet att slåss med hormonet melatonin som försöker synka din sömn till dygnet. Störd sömn leder till en stor mängd hälsoproblem, och tröttheten hindrar dig effektivt från att göra saker.

Steg 3: Ta inte hand om din kropp
Ät bara mat med stora mängder socker och fett, helst snabbmat eller frysmat. Anpassa inte maten efter din fysiska aktivitet. Undvik grönsaker och frukt. Genom att inte vara fysisk aktiv, sova på udda tidpunkter, och äta obalanserat, så kommer du få hälsoproblem. Se till att de inte behandlas. Låt mindre krämpor vara en ursäkt för att undvika allt.

Steg 4: Gör dig av med dina vänner
Ställ extremt höga krav på dina vänner och släktingar. Se till att alla relationer enbart sker på dina villkor. Om någon bjuder på något, ställ krav. Bjud aldrig själv på något, utan att ha säkerställt att du får saker i gengäld. Detta kommer effektivt slå sönder relationer som skulle kunna ge dig stöd. Skaffa absolut inte en hobby som ger naturlig kontakt med andra likasinnade. Pojk- eller Flickvän skall vara minst fotomodell, miljonär och kärnfysiker för ett ens komma på tal.

Steg 5: Bygg ditt liv kring konstant uppkoppling
Tillbringa 100% av din vakna tid med någon form av uppkopplad enhet. Se till att du har push-notiser på allt. Om det inte plingar flera gånger i minuten så missar du just nu något. Prioritera ALLTID att undersöka varje gång något händer på nätet. Detta kommer avbryta alla andra aktiviteter, och hindrar dig från att nå någon form av flöde (en. "flow") i det du gör.

Steg 6: Fokusera på konflikter
Konflikter är ett utmärkt sätt att bygga upp stresshormoner. Så skaffa dig konflikter, och fokusera på dem in i absurdum. Konflikter på nätet är utmärkta, särskilt politik finns det alltid någon du kan ha en konflikt med, men bäst är meningslösa konflikter med människor omkring dig. Var upprörd över att grannens barn leker på gräsmattan så att det stör din sömn kl 4 på eftermiddagen, men gör inte något åt det. Låt konflikten ligga och gnaga så länge som möjligt. Skriv arga brev till kommunen om utformningen av lyktstolparna. Fokusera den energi du har på detta.

Steg 7: Ha oordning omkring dig
Har du följt de första sex stegen så mår du nog ganska dåligt, men det är viktigt att säkerställa att du inte kommer ur situationen. Ett bra sätt att göra det är att ha ordentlig oordning omkring dig. Gör det svårt att göra någonting över huvud taget. Se till att all aktivitet i hemmet kräver att du börjar med timmar av städning. Se till att alla papper är i en röra, så att du inte kan hitta det du behöver. Ha inte telefonnummer eller kontakter samlade. Ha inte en kalender där du kan anteckna viktiga datum. Genom en ordentlig röra så blir du lätt helt passiviserad och kan undvika att göra saker som riskerar att få dig må bättre.

Steg 8: Sätt orealistiska mål
Varje gång du känner att du vill göra något åt din situation, sätt orealistiska mål. Det skall inte vara "Jag skall ringa min pappa idag och prata en stund", utan "jag skall ringa alla mina kompisar från gymnasiet och grundskolan". Det skall inte vara "Jag skall städa toaletten" utan "Jag skall städa hela lägenheten, sortera alla papper, springa 10 km och sedan aldrig mer stöka till det". Genom att sätta orealistiska mål så kan du säkerställa att du misslyckas.

Steg 9: Fokusera på hur dåligt du mår
Älta hur dåligt du mår. Se det hela som en obotlig sjukdom som har drabbat dig, och du inte kan göra något åt. Anta att alla andra människor alltid är framgångsrika, lyckliga och mår bra. Ha alltid hur dåligt du mår, både psykisk och fysiskt, som en ursäkt för att inte göra saker. Ju mer du kan passivera dig själv, desto bättre.

Steg 10: Sök aldrig hjälp
När du väl har tagit dig hela vägen till botten, se till att inte söka hjälp. Ta absolut inte hjälp av någon att städa upp ditt hem. Ta inte kontakt med en läkare för att reda ut dina hälsoproblem. Försök inte knyta an till vänner och släktingar. Det kan trotts allt vara vägar ut ur situationen. Ensam är stark!

Edit: Detta hittade jag när jag gick igenom lite gamla anteckningar från en föreläsning. Basen är Randy Pattersons bok "How to be Miserable: 40 Strategies You Already Use". CGP Grey har, som några påpekat, gjort en bra video av samma material, som förklarar det mycket bättre än jag gör. Inget av det är särskilt revolutionerande, det är sådant man lär sig i en grundkurs i psykologi. Men förhoppningsvis hjälper det någon.
submitted by pehrs to sweden [link] [comments]


2018.11.02 10:33 vonadler HPSA: De svenska koncentrationslägren

HPSA brukade betyda Historical Public Service Announcement, men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för Historia på Sweddit Anbefalles.
Tidigare HPSAer.
Då och då dyker det upp i tidningar, särskilt i lokalpress i områdena där någon av dessa läger legat, artiklar om de svenska koncentrationslägren, där kommunister och andra vänsteraktivister hölls inspärrade under andra världskriget. Någon historiker har skrivit en uppsats eller en bok, och så går debatten igång igen.
Så, vad är fakta bakom det hela?
Sverige hade tre typer av läger under kriget.
Interneringsläger för desertörer och retirerande soldater, flygare och sjömän från de krigförande länderna då vi enligt neutralitetslagarna är tvungna att se till att stridande som tagit sig in på neutralt territorium inte kunde ta sig ut för att återvända till strid.
Bevakade inkvarteringar som kunde liknas vid läger för politiska flyktingar, framförallt kommunister och socialister från Tyskland.
Arbetskompanier för svenska soldater som ansågs politiskt opålitliga (framförallt kommunister, men även anarkister, vänstersocialister, folk som ifrågasatte hjälpen till Finland m.m.).
Låt oss gå igenom de olika typerna av läger, de problem de drogs med och hur livet där egentligen var.
Interneringsläger
Utländska stridande internerades och förhindrades att lämna landet. Behandlingen var olika beroende på var soldaterna kom ifrån. Ett danskt kompani som tog färjan över till Sverige april 1940 då deras överste var övertygad om att även Sverige anfallits och ville fortsätta kampen avväpnades (vapnen förvarades i ett förråd intill danskarnas bivackplats) och bodde i sina egna tält i Skåne, redo till insats om tyskarna skulle komma, innan de med löfte om att inte straffas återvände till Danmark och demobiliserades. Delar av den norska 1. Division retirerade från området sydost om Oslo in i Sverige och avväpnades. Där tilläts männen återvända, medan vapnen blev kvar i Sverige och senare användes delvis för att beväpna de norska polistrupperna i Sverige.
Besättningarna på de tre polska ubåtar och den polska flottans skolsegelfartyg Dar Pomorze som flydde till Sverige 1939 internerades på pråmar ankrade i Mariefred medan deras ubåtar gjordes tillfälligt obrukbara, men underhölls och togs ut på provturer (med reducerat bränsle så de inte kunde fly) med det tysta löftet att om tyskarna anföll Sverige skulle ubåtarna tankas, besättningarna få segla ut i Östersjön, attackera tyskarna och sedan segal till Storbritannien. Polackerna fick efter drygt ett år möjlighet att ta jobb i Sverige, tjäna pengar och köpa Röda Kors-paket att skicka hem till familj, släkt och vänner hemma i Polen. Deras internering begränsades därmed till att de var tvungna att rapportera till en vaklt att de återkom till förläggningen varje kväll. Pråmarna var kalla, fuktiga och usla, särskilt på vintern, men kring 1943 fick polackerna flytta till moderna baracker med betydligt bättre förhållanden. Den absoluta majoriteten av polackerna valde 1945 att stanna i Sverige - de flesta hade jobb, en del flickvänner eller till och med familj i Sverige vid det laget.
De allierade flygarna som nödlandade i Sverige hade det betydligt bättre. Dessa inkvarterades oftast på pensionat och vandrarhem som ofta stod tomma då resandet minskar kraftigt under ransoneringen av bränsle. Dessa fick dessutom genom sina respektive ambassader fortfarande sin soldatlön även som internerade i Sverige. Eftersom många av flygarna var underofficerare eller officerarna och särskilt amerikanerna betalade sina soldater bra blev de allierade flygarna ofta köpstarka lokala celebriter.
Kanadensiska och brittiska flygare internerade på pensionat i Falun.
Liksom polackerna kunde de allierade flygarna arbeta om de ville, men i och med att de hade lön ändå behövde de inte alls i samma utsträckning. Liksom med polackerna utsträckte sig interneringen till att männen var tvungna att rapportera till en vakt varje kväll att de återkom till sin förläggning.
De vanligaste klagomålen från polackerna var på de fuktiga och kalla pråmarna, särskilt på vintern, medan de allierade flygarna ofta klagade på att de svenska ransonerna var tråkiga och smaklösa, särskilt då de innehöll betydligt mindre kött och ägg än de var vana vid från sina egna matbespisningar vid flygfälten i Storbritannien. Relationen mellan svenska myndigheter och de internerade var goda, och bevakarna, ofta äldre män ur landstormen hade generellt en mycket jovialisk inställning till de internerade.
Brittiska flygare och deras svenska bevakare vid Främby interneringsläger i Dalarna
Bevakade invarteringar
De politiska flyktingar som kom till Sverige under kriget, främst prominenta tyska kommunister och socialister som flydde undan dödshot under nazistregimen, bevakades av SÄPO och förbjöds strängt politisk akvititet. Liksom de internerade soldaterna tilläts de att arbeta i Sverige. Många av dem var goda hantverkare eller industriarbetare. Under tiden i Sverige klagade de ofta på att de förbjöds politisk aktivitet och den övervakning de var tvungan att underkasta sig. Efter kriget blev många av dem prominenta höjdare i DDR och fick en helt annan syn på sin tid i Sverige - som varit ett paradis jämfört med hur deras partikamrater behandlats i många andra länder i Europa. Detta banade väg för mycket goda relationer mellan Sverige och DDR och en hel del lukrativa exportkontrakt för Sverige, då DDR gärna vände sig till Sverige då de behövde någonting med västerländsk kvalitet.
Arbetskompanier
Dessa är oftast de läger som brukar benämnas koncentrationsläger. Under kriget sattes mellan 600 och 700 man i sådana läger och planer fanns för att sätta mellan 6 000 och 10 000 man i sådana läger vid en allmän mobilisering. Så vad var dessa?
Redan under vinterkriget vintern 1939-40 och den partiella mobilisering och uppsättande av II. Armékåren som skedde då oroade sig militära myndigheter för att svenska kommunister som fick vapen i hand i militären skulle agitera för en väpnar revolution, stödja ett eventuellt sovjetiskt anfall genom att attackera bakifrån eller sprida defaitism, propaganda och erodera moralen bland de svenska trupperna. Svaret blev att kända kommunister, vänstersocialister och "anti-finska" (som ifrågasatte hjälpen till Finland) skiljdes från övriga soldater och sattes i så kallade arbetskompanier, där de utan vapen fick ägna sig åt vedhuggning och konstruktionsarbet, främst vägbyggen, men även flygbasbyggen. Schemat var ofta frukost vid 7, arbete 8-12, lunch till 13, arbete till 14:45 och sedan fritid resten av dagen. Vid flera av arbetskompanierna vägrade soldaterna att arbeta, eller maskade till den grad att ingenting blev gjort. Eftersom armén saknade lagliga instrument att ta till vid sådant blev arbetsperioderna i flera fall istället kommunistiska utbildnings- och läsetimmar.
Det största av lägren var det i Storsien under vinterkriget, där omkring hälften av de som internerades satt. Detta var dock inte ett läger, utan en by där militären rekvierade delar av bostadshus, uthus, lador m.m. att sätta soldaterna i. Det förekom ingen taggtråd och inga grindar, men bevakning av området runt byn så ingen smet. Senare under vinterkriget fick soldaterna själva sätta upp prefabricerade baracker, som var betydligt bättre än lador och uthus att bo i.
När det gäller arbetskompanierna är det viktigt att komma ihåg flera faktorer.
Arbetskompanisoldater i lägret i Storsien, under senvintern när baracker byggts.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2017.11.03 14:57 hallonlakrits Leder trängselavgifter i sig till aggressivare bilister?

Läste en bok av Dan Ariely som heter Predictably Irrational, och en grej som han visar om och om igen är att människor har sociala relationer och ekonomiska relationer. Ett exempel var ett dagis där föräldrar ibland inte kom till stängning i tid och personalen fick vara kvar efter arbetstid med barnet som inte hämtats än.
Personalen införde därför en straffavgift i pengar. Det blev paradoxalt en ökning av antalet sena föräldrar som kom mycket senare, eftersom nu ändrades deras sociala relation till personalen till en ekonomisk. Föräldrarna kostade på sig att jobba över lite eftersom de ju betalar för att hämta sent.
Jag undrar om bilister kan känna samma sak i stan, de har ju betalat för att slippa trängsel och därför ska de fan fram. Jag känner så pass få city-bilister för att fråga om deras känslor.
submitted by hallonlakrits to tunnelbana [link] [comments]


2014.12.18 03:38 Stoyon [BOKTIPS] - Tyskar och allierade i Sverige

Det är en mycket intressant bok som handlar om de soldater som av en eller annan anledning befanns i vårt land.
Den är saklig med också lätt att läsa, och tar upp många saker som är intressanta att läsa om.
Rekomenderas vart till alla som är intresserade av hur våra relationer med krigförande land såg ut under Andra världskriget.
[EDIT] - Jag glömde att ta med författarens namn, boken är skriven av Lars Gyllenhaal [/EDIT]
http://www.bokus.com/bok/9789186597658/tyskar-och-allierade-i-sverige/
submitted by Stoyon to sweden [link] [comments]